طلایی کاربر نقره ای کاربر حرفه ای کاربر عادی
اطلاعات بسته طلایی کاربران نقره ای یک مقدار امکانات کمتری نسبت به کاربران طلایی دارند. کاربر حرفه ای کاربر عادی
نرخ پرداخت IRT10000 یک زمان و پس از آن IRT10000 ماهانه IRT5000 یک زمان و پس از آن IRT5000 ماهانه IRT2000 یک زمان و پس از آن IRT2000 ماهانه
خرید خرید خرید خرید
مقایسه پکیج های عضویت
اپلود تصاویر 2000کیلوبایت 1000کیلوبایت 600کیلوبایت 500کیلوبایت
امکان درست کردن وبلاگ
امکان ساخت صفحه(گروه)
حداکثر حجم اپلود عکس برای صفحات 2000کیلوبایت 1000کیلوبایت 600کیلوبایت 500کیلوبایت
حداکثر حجم اپلود عکس برای وبلاگ 2000کیلوبایت 1000کیلوبایت 600کیلوبایت 500کیلوبایت
حداکثر حجم اپلود عکس برای انجمن 2000کیلوبایت 1000کیلوبایت 600کیلوبایت 500کیلوبایت
حداکثر حجم اپلود عکس برای رویدادها 2000کیلوبایت 1000کیلوبایت 600کیلوبایت 500کیلوبایت
زمینه های سفارشی ویژه
حالت ورود مخفیحالت ورود مخفی
سفارشی سازی پروفایل
قابلیت ارسال پیام برای همه کاربران
اضافه کردن گروه در زمینه سفارشی
امتیازات برای پیوست یک وبلاگ جدید 5 3 2 1
امتیازات برای پیوست یک نظر جدید 5 3 2 1
امتیازات برای پیوست یک عکس جدید 5 3 2
استفاده از ویرایشگر WYSIWYG
قابلیت گذاشتن رمز برا ی وبلاگ
امکان ایجاد خبر نامه
انتخاب حالت نامرءی
خرید خرید خرید خرید