لاله نوایی
بچه ها جواب ازمون های زیر رو بدید
آذر 27, 1393 از
سولات ریاضی هه می دونم سوالات چرت اند خودم از ریاضی متنفرم ولی من باب سرگرمی گذاشتم ببینیم کیا زرنگ ترند!!!