تمام مطالب اعم از عکس ها موزيک ها ويديوها ارسال ها توسط کاربران درج شده و سايت فاني بوک هيچ گونه مسئوليتي در قبال عقايد ونظرات کاربران

نداشته و مطالب درج شده در سايت بر عهده ي کاربر مربوطه مي باشد.