اپلود يه اهنگ

شما تمام حقوق حفظ در آهنگ های خود را که شما را بارگذاری کنید. شما فقط باید موسیقی که در آن شما خود را همه حقوق بارگذاری کنید. اگر شما هر گونه موسیقی است که در آن شما تمام حقوق خود نیست آپلود کنید، ممکن است به نقض قانون کپی رایت.

آپلود موسیقی حق نسخه برداری بدون اجازه صریح و کتبی مالک کپی رایت را در مشخصات خود را لغو شدن منجر شود.

نام آلبوم:
(اختیاری)
*نام اهنگ:
نوع:
حریم شخصی:
کنترل که می توانند این آهنگ را ببینند.
نظر حفظ حریم شخصی کاربران:
کنترل که می تواند در این آهنگ نظر.
*انتخاب موزيک:
حداکثر حجم فایل: 2M