سرگرمی

سیروان محمدی

....
saman

از
كجائي؟ همدم شبهام ! هرشب باهام تو رختخوابي و به پاهام چسبيدي، هروقت ميرم بيرون، دلم برات تنگ ميشه، با تو خيلي ر...
saman

از
اگه يه خر تو رو بوس كنه بهتر از اينه كه يه بوس تو رو خر كنه !...
saman

از
یه عشقم نداریم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اوه اوه حواسم نبود میاد میبینه شر میشه، داریم عاقا داریم داری...
saman

از
k ik ik ik ik ik ik i k ik ik ik ik ik ik ik i k ik ik ik ik ik ik ik i k ik ik ik ik ik ik ik i k آفرين! ايول! بهتون تبريك ميگم! شما بالاخره تونستيد به ...