اس ام اس عاشقانه

مدیریت سایت

تو میروی … اما بدان چیزی عوض نمی شود پای ما تا ابد گیر است … من و تو شریک جرم یک مشت خاطره ایم … اس ام اس عاشقانه...