اس ام اس خنده دار

مدیریت سایت

من هر موقع تو تاکسی تنها باشم . . . جوری ملت رو نگاه میکنم که فک کنن دربست گرفتم ! یعنی عاشق این حرکاتمم   جوک و اس ...