0
0
تصویری برای پیوست انتخاب کنید
سوال:
عنوان:
عنوان:
MP3:
یک آهنگ به پیوست را انتخاب کنید.
6317
مهر 30, 1394
adel netcat
اکنون دوست است با
مهر 30, 1394 1:11 ق.ظ
5973
مرداد 31, 1394
مرداد 31, 1394 10:25 ق.ظ
ali posted a link on A M I R's wall.
  • می پسندم
  • ·
  • نظر
  • ·
  • خروجمرداد 31, 1394 10:25 ق.ظ
2846
دی 18, 1393
A M I R
دی 18, 1393 11:47 ب.ظ
تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست

تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست

تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم

تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست

تنهایی را دوست دارم زیرا درکلبه تنهایی هایم درانتظار خواهم گریست

و انتظار کشیدنم را پنهان خواهم کرد...
نظری بنویس...
در حال افزودن نظر شما
2844
دی 18, 1393
A M I R
اطلاعات پروفایل خود را به روز کرده است.
دی 18, 1393 11:44 ب.ظ
6104
شهریور 8, 1394
ceelover
(hananjafar23@hotmail.com)
نام من حنان است و من انعطاف پذیر، آسان رفتن، دختر عاشقانه هستم.
من دوست دارم و من مشخصات خود را علاقه مند به گرفتن به شما می دانید. لطفا پاسخ بازگشت به آدرس ایمیل خصوصی من چون من نمی در این سایت دریافت اغلب تا من به شما عکس های من ارسال و در همان زمان شما را بیشتر بگویید
در مورد من، در اینجا خصوصی من
آدرس ایمیل شما: (hananjafar23@hotmail.com)

=======================


(hananjafar23@hotmail.com)
My name is Hanan and I am flexible, easy-going,romantic girl.
I like your profile and i am interested in getting to know you. Kindly reply back to my private email address because i do not get on this site often so i can send you my photos and at the same time tell you more
about me, here's my private
email address: (hananjafar23@hotmail.co...
2932
بهمن 1, 1393
anilove
(hananjafar23@hotmail.com)
نام من حنان است و من مهربان هستم، انعطاف پذیر،
مسئول، کنجکاو، آسان رفتن،
عاشقانه
دختر. من دوست دارم مشخصات خود را و من علاقه مند به گرفتن به شما می دانید هستم. لطفا پاسخ بازگشت به آدرس ایمیل خصوصی من چون من را در این سایت دریافت کنید اغلب به طوری که من می تواند به شما عکس من ارسال و در همان زمان شما را بیشتر بگویید
در مورد من، در اینجا خصوصی من
آدرس ایمیل: (hananjafar23@hotmail.com)
.................

(hananjafar23@hotmail.com)
My name is Hanan and I am kind, flexible,
responsible, curious, easy-going,
romantic
girl. I like your profile and i am interested in getting to know you. Kindly reply back to my private email address because i do not get on this site often so i can send you my photos and ...
2845
دی 18, 1393
A M I R
تصویر پروفایل را به روز کرده است.
دی 18, 1393 11:45 ب.ظ
نمایش بیشتر