اگر خواستار تبليغات در سايت خودتان هستيد.مطالعه کنيد


ابتدا آدرس سايت با وبلاگ خود را به مدیریت سایت به آدرسhttp://www.funibook.com/saeid از طریق پیام خصوصی بفرستيد.بعد ازتاييد سايتتون ومشخص کردن مکان تبليغ .واريزمبلغ سايتتون به نمايش درمي آيد.


شرح قيمت ها:


 


1.تبليغات متني شما تو تمامي صفحات داخلي سايت  ماهيانه 10 هزار تومان.


 


2.تبليغات بنري تو تمامي صفحات داخلي سايت  ماهيانه50هزار تومان.

3.چنانچه بخواهيد بنرتون تو صفحه ي اول سايت به نمايش در بياد هزينش ماهيانه 30هزار تومان مي باشد.

4.مي توانيد هر سه روش تبليغات رو انتخاب کنيد. 


5.براي صفحات داخلي سايت بنري با ابعاد 240*120قبول مي کنيم. 


برای پرداخت مبلغ به صفحه زیر مراجعه نمایید.http://www.funibook.com/pay.html 


پرداخت


 با تشکر.

موفق ومعيد باشيد.