0
0
تصویری برای پیوست انتخاب کنید
سوال:
عنوان:
عنوان:
MP3:
یک آهنگ به پیوست را انتخاب کنید.
2936
بهمن 1, 1393
anilove
بهمن 1, 1393 9:08 ب.ظ
(hananjafar23@hotmail.com)
نام من حنان است و من مهربان هستم، انعطاف پذیر،
مسئول، کنجکاو، آسان رفتن،
عاشقانه
دختر. من دوست دارم مشخصات خود را و من علاقه مند به گرفتن به شما می دانید هستم. لطفا پاسخ بازگشت به آدرس ایمیل خصوصی من چون من را در این سایت دریافت کنید اغلب به طوری که من می تواند به شما عکس من ارسال و در همان زمان شما را بیشتر بگویید
در مورد من، در اینجا خصوصی من
آدرس ایمیل: (hananjafar23@hotmail.com)
.................

(hananjafar23@hotmail.com)
My name is Hanan and I am kind, flexible,
responsible, curious, easy-going,
romantic
girl. I like your profile and i am interested in getting to know you. Kindly reply back to my private email address because i do not get on this site often so i can send you my photos and ...
766
خرداد 16, 1393
حسن مهاجر
خرداد 16, 1393 1:48 ب.ظ
پسری که تو را دوست داشته باشد تنت را عریان نمی کند خانوم!
بلکه لباس عروسی بر تنت میکند...
بفهم عشق اگر واقعا ، عشق باشد !
لذت بوسه بر پیشانی خیلی بیشتر از لب دادن است...
اگر عشق واقعا عشق باشد !
همان دستات را که می گیرد ، حتی برای لحظه ای ! دیوانه اش میکند...
و از برق چشمانت مست میشود...
احتیاج به هم آغوشی و هم خوابی نیست !
اگر عشقت مردانگی داشته باشد...
از دوری یکدیگر هم لذت می برید !
چون مطمئن هستی جایت در میان قلبش ثابت و دست نخور هست ...
لازم نیست هر روز هفت قلم آرایش کنی ، که مبادا خوشگلتر از تو دلش را ببرد !
خیالت تخت است که تو با همان قیافه و خودِ واقعیت حاکم ذهن او هستی...
نظری بنویس...
در حال افزودن نظر شما
763
خرداد 16, 1393
حسن مهاجر
اطلاعات پروفایل خود را به روز کرده است.
خرداد 16, 1393 1:44 ب.ظ
767
خرداد 16, 1393
حسن مهاجر
خرداد 16, 1393 1:50 ب.ظ
ﻣﺎﻫﯽ ﻋﯿﺪﻣﻮﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺮﺩ!
ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻭﻥ همه ﺩﻟﺴﺘﺮ ﻭ ﻧﻮﻥ ﭘﻨﯿﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﺪﺍﺩﻡ ؟314- (52)
نظری بنویس...
در حال افزودن نظر شما
765
خرداد 16, 1393
حسن مهاجر
تصویر پروفایل را به روز کرده است.
خرداد 16, 1393 1:45 ب.ظ
764
خرداد 16, 1393
حسن مهاجر
مجرد است
خرداد 16, 1393 1:44 ب.ظ
نمایش بیشتر